Πατήστε "Enter" για υποβολή

Δράσεις και παρεμβάσεις

Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Το Πρόγραμμα αυτό που καταρτίστηκε για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των πληττόμενων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και τη Μεγαλόπολης θα εφαρμοστεί πιλοτική στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στο Δήμο Μεγαλόπολης (περιοχές άμεσης παρέμβασης).

Στόχος του είναι η διασφάλιση ότι οι νέες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν ως απόρροια της ριζικής αναδιάρθρωσης των τοπικών οικονομιών να μπορούν να συντηρήσουν και να ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική δομή, προκειμένου η μετάβασή τους να είναι δίκαιη και κοινωνικά βιώσιμη. Στην κατεύθυνση αυτή, το Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, αναπροσανατολισμού της απασχόλησης, διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας, προσέλκυσης άμεσων επενδύσεων, καθώς την προετοιμασία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την υποδοχή νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων μεγαλύτερης κλίμακας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο master plan.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ακολουθώντας μία εσωτερική διαδικασία διαβούλευσης, συμμετείχε στην πρόσκληση με την υποβολή 105 προτάσεων έργων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 240.000.000 ευρώ, οι οποίες υποβλήθηκαν σε 8 θεματικές ενότητες:

 1. Αγροτική παραγωγή
 2. Ενέργεια
 3. Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Τουρισμός
 4. Βιομηχανία-Κατασκευές
 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. Περιβάλλον
 7. Επιχειρηματικότητα
 8. Ολοκλήρωση και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών

Διερεύνηση και αποτύπωση προβλημάτων και αναγκών του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο της ενεργειακής μετάβασης-απολιγνιτοποίησης

Tο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευστράτιο Λοΐζου  υλοποιεί έρευνα χρηματοδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ, με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που πιθανώς θα προκύψουν  κατά την περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Για τη διερεύνηση του προβλήματος εξετάζονται οι παρακάτω επιμέρους στόχοι:

 1. Απασχόληση και αναλυτική παρουσίαση της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας του κλάδου του λιγνίτη και της ηλεκτροπαραγωγής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω δευτερογενών πηγών.
 2. Εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων από την ενεργειακή μετάβαση, στην απασχόληση ανά κλάδο της περιφερειακής οικονομίας της ΔΜ και εντοπισμός άλλων σημαντικών-δυναμικών κλάδων της τοπικής οικονομίας.
 3. Διερεύνηση των τοπικών αναγκών και των προβλημάτων του εργατικού δυναμικού στους κλάδους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την απολιγνιτοποίηση, μέσω πρωτογενούς έρευνας. Ειδικότερα, για τον συγκεκριμένο στόχο διενεργείται τηλεφωνική έρευνα, με δομημένο ερωτηματολόγιο, που απευθύνεται στους κατοίκους των ενεργειακών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας.

 Γραφική παρουσίαση των φάσεων της ερευνητικής πρότασης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με ημερομηνία παράδοσης 15/12/2020.