Πατήστε "Enter" για υποβολή

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακό φόρουμ «Δυτική Μακεδονία- Μεγαλόπολη: Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες»

Στο διαδικτυακό φόρουμ που διοργανώθηκε στις 22 Οκτωβρίου από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και τη Συντονιστική Επιτροπή για το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβαν το συντονισμό των κλαδικών θεματικών ενοτήτων που αφορούν σε επενδύσεις στην εκπαίδευση, έρευνα και τεχνολογία, στο βιώσιμο τουρισμό, στην αγροτική οικονομία καθώς και στη βιομηχανία, μεταποίηση και εμπόριο.

Πρόγραμμα εκδήλωσης


Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Α’ μέρος

https://vimeo.com/user118270437/download/474995098/4b603ecbda


Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Β’ μέρος ΘΕ1Α

https://vimeo.com/user118270437/download/474996889/592cbe31d8


Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Β’ μέρος ΘΕ2Α

https://vimeo.com/user118270437/download/475001260/ddf3dc25e8


Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Β’ μέρος ΘΕ3Α

https://vimeo.com/user118270437/download/475000394/863377e071


Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Β’ μέρος ΘΕ1Β

https://vimeo.com/user118270437/download/474997892/52fe4c20aa


Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Β’ μέρος ΘΕ2Β

https://vimeo.com/user118270437/download/474999428/1916915d1e


Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Συμπεράσματα

https://vimeo.com/user118270437/download/474999040/623d34b31c


Διαδικτυακή εκδήλωση του περιοδικού Παρέμβαση με τίτλο «Στο τέλος μου είναι η αρχή μου: Μια αφήγηση της μετάβασης στην Μεταλιγνιτική εποχή»


Eλληνογερμανική Συνέλευση για την διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Δεξιότητες & Επανακατάρτιση – Οι προκλήσεις της μεταλιγνιτικής εποχής – Χτίζοντας τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη μετάβαση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας»


ΔΕΘ 2021: «Στο δρόμο για μια δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση: Προκλήσεις και προοπτικές»