Πατήστε "Enter" για υποβολή

Εμβληματικές δράσεις του Master Plan για το Π.Δ.Μ.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την πολυετή ακαδημαϊκή παρουσία, την αποδοχή από την τοπική κοινωνία και τις διεθνείς συνεργασίες έχει κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής. Για το λόγο αυτό, το Master Plan περιλαμβάνει εμβληματικές δράσεις για το Π.Δ.Μ για την καθαρή ενέργεια και την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.


Δημιουργία Πεδίου Ενεργειακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕΤ)

Μέσω της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 50-60 εκατομμύρια ευρώ, πρόκειται να δημιουργηθεί το Πεδίο Ενεργειακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕΤ), το οποίο θα συνεισφέρει στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο πεδίο της καθαρής ενέργειας. Το ΠΕΝΕΤ θα αποτελέσει χώρο συνεργασίας και διασύνδεσης των ερευνητικών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας (Πανεπιστήμιο και ΕΚΕΤΑ) με ερευνητικές ομάδες μεγάλων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με ενδεικτικούς τομείς εξειδίκευσης την ηλεκτροκίνηση, τα εναλλακτικά καύσιμα, το υδρογόνο και τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Παράλληλα, θα λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο Πανεπιστήμιο.

Η εμβληματική αυτή επένδυση στηρίζεται σε υποστηρικτικές δράσεις και έργα υποδομής όπως η κατασκευή της νέας Πανεπιστημιούπολης στην Κοζάνη στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ). Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας τόσο κατά την κατασκευή του ΠΕΝΕΤ όσο και κατά τη λειτουργία του.

Το ΠΕΝΕΤ, ως τόπος συνάντησης της ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας  θα διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε η Δυτική Μακεδονία να παραμείνει το ενεργειακό κέντρο της χώρας ενώ αναμένεται παράλληλα να συμβάλλει:

  • στις ερευνητικές συμπράξεις και στη δημιουργία κοιτίδων ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών.
  • στη διεθνή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου με την προσέλκυση νέων ερευνητών και φοιτητών από το εξωτερικό για σπουδές σε ενέργεια, ανθρωπιστικές σπουδές, οικονομία και διοίκηση.
  • στην ενίσχυση του επιστημονικού τουρισμού στην περιοχή με τη φιλοξενία διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων.
  • στη διατήρηση καταρτισμένου προσωπικού στην περιοχή καθώς και στην άρτια κατάρτιση του νέου εργατικού δυναμικού
  • στην προσέλκυση επενδύσεων σε ένα χώρο ανταγωνιστικό και πολλά υποσχόμενο για επιχειρηματικές δραστηριότητες

Επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού

H δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με την απορρόφηση του επηρεαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική μέριμνα του master plan. Με τη σταδιακή ολοκλήρωση της κατασκευής των επενδύσεων καθώς και στη φάση της λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων, προβλέπεται να μετασχηματιστεί η ζήτηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και να αυξηθούν οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό (ερευνητές/επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων). Ταυτόχρονα, αναμένεται να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας για δεξιότητες φυτοκόμων, γεωπόνων, οινοπαραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών εστίασης και τουρισμού καθώς και υπαλλήλων για λοιπές διοικητικές εργασίες.

Η ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού καταρτισμένου στις νέες απαιτούμενες δεξιότητες, αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία της δίκαιης μετάβασης. Στο σημείο αυτό, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την πολυετή ακαδημαϊκή εμπειρία του, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τις διεθνείς συνεργασίες αποτελεί πυλώνα για την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού (Re-skilling) και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του (Up-skilling). Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΔΜ διαθέτει τη δυνατότητα ταχείας δημιουργίας εξειδικευμένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους, να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε νέα καθήκοντα.


Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία για Καθαρή Ενέργεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Το πρώτο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο αφορά την χρηματοδότηση πράσινων έργων στους «Ενεργειακούς Δήμους» Κοζάνης, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε επτά επιμέρους προγράμματα μεταξύ των οποίων είναι η Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας στο σημερινό ενεργειακό άξονα Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας, κατά τα πρότυπα των διεθνών Innovation Zones.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε σύμπραξη με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΚΕΤΑ) θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας, οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης, μετά από πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.