Πατήστε "Enter" για υποβολή

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην ενεργειακή μετάβαση

Καθ’ όλη τη διαδικασία διαμόρφωσης του Master Plan, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε βασικό συνομιλητή με τη Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ ώστε να διαμορφωθεί ο ρόλος που μπορεί αυτό να επιτελέσει τόσο ως φορέας ανάπτυξης όσο και ως φορέας επανακατάρτισης του προσωπικού.

Με απόφαση του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Μουσουρούλη, συγκροτήθηκε η Τεχνική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πρόεδρος της οποίας ορίστηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης. Αντικείμενο της Τεχνικής Επιτροπής είναι η επεξεργασία των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί για την προκαταρκτική αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και αναπτυξιακών σχεδίων που κατατίθενται στη Συντονιστική Επιτροπή. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Τεχνική Επιτροπή έχει επιφορτιστεί επιπλέον με την προκαταρκτική αξιολόγηση των κατατιθέμενων προτάσεων και σχεδίων αναφορικά με την αξιοποίηση εργαλείων Τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και την ανάλυση των επιπτώσεων αυτών στην οικονομία, την απασχόληση, την ενέργεια και το περιβάλλον. Σκοπός είναι η ανάπτυξη ώριμων και βιώσιμων επενδυτικών έργων στις υπό μετάβαση Περιφέρειες.

Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ΔΜ, κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο καθηγητής του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης κ. Ευστράτιος Λοΐζου, ορίστηκαν μέλη της ομάδας εργασίας για την προετοιμασία της μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Επιπλέον, ο κ. Λοΐζου ορίστηκε Επιμελητής της  Ομάδας Δ, με αντικείμενο την “Επανακατάρτιση και επανεκπαίδευση εργαζομένων και ανέργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.