Πατήστε "Enter" για υποβολή

Συνεργασίες με φορείς της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Στη διαδρομή για την ενεργειακή μετάβαση η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας καλείται να επιδείξει τα αντανακλαστικά και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ώστε να «αλλάξει από κέντρο λιγνίτη σε κέντρο παραγωγής και έρευνας καθαρής ενέργειας με διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο», όπως αυτό προσδιορίζεται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Κομβικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζει ο κοινωνικός διάλογος της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, επιμελητηρίων και επιχειρήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση και με στόχο τη συνένωση δυνάμεων για την από κοινού αναδιάταξη του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει προβεί σε ισχυρές συνέργειες και την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς της περιοχής

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Δήμο Κοζάνης
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης
 • Επιμελητήριο Φλώρινας
 • Επιμελητήριο Γρεβενών
 • Επιμελητήριο Καστοριάς
 • Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος- Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
 • Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
 • Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • ΕΚΕΤΑ