Ο Ρόλος του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την απολιγνιτοποίηση, ο κ. Κωστής Μουσουρούλης επιλέχθηκε να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής, ήτοι της Ομάδας Εργασίας, η οποία είχε την ευθύνη της κατάρτισης και υλοποίησης του ΣΔΑΜ καθώς και τον συντονισμό όλων των συνδεόμενων δραστηριοτήτων με το Σχέδιο αυτό.

Στη διάρκεια της διαμόρφωσης του ΣΔΑΜ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε βασικό συνομιλητή με τη Συντονιστική Επιτροπή και στην κατεύθυνση αυτή και με απόφαση του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Μουσουρούλη, συγκροτήθηκε η Τεχνική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πρόεδρος της οποίας ορίστηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης. Αντικείμενο της Τεχνικής Επιτροπής ήταν η επεξεργασία των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί για την προκαταρκτική αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και αναπτυξιακών σχεδίων που κατατίθενται στη Συντονιστική Επιτροπή. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Τεχνική Επιτροπή είχε επιφορτιστεί επιπλέον με την προκαταρκτική αξιολόγηση των κατατιθέμενων προτάσεων και σχεδίων αναφορικά με την αξιοποίηση εργαλείων Τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και την ανάλυση των επιπτώσεων αυτών στην οικονομία, την απασχόληση, την ενέργεια και το περιβάλλον. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη ώριμων και βιώσιμων επενδυτικών έργων στις υπό μετάβαση Περιφέρειες.

Παράλληλα, με απόφαση του τότε Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ΔΜ, κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο καθηγητής του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης κ. Ευστράτιος Λοΐζου, ορίστηκαν μέλη της ομάδας εργασίας για την προετοιμασία της μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο. Επιπλέον, ο κ. Λοΐζου ορίστηκε Επιμελητής της Ομάδας Δ, με αντικείμενο την “Επανακατάρτιση και επανεκπαίδευση εργαζομένων και ανέργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Έχοντας πλέον μεταβεί στο στάδιο της υλοποίησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς επίσης και διεθνή πόλο γνώσης και συνεργασίας με άλλους εταίρους, καθιστώντας την Περιφέρεια case-study και πρότυπο για τις υπό μετάβαση περιοχές της Ευρώπης.