Εμβληματικές Δράσεις του ΠΔΜ

Στόχος των εμβληματικών δράσεων είναι η συνεργασία της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας, στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Περιφέρειας.

Το ΠΔΜ ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα αποτελέσει τον κεντρικό πυρήνα στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή, προσελκύοντας εταιρείες τεχνολογίας, νέο εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσωπικό, όπως επίσης και νέες επενδύσεις με επίκεντρο την πράσινη ενέργεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, το ΠΔΜ θα συμβάλει άμεσα στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από την επανακατάρτιση, επανεκπαίδευση εργαζομένων και ανέργων, στη νέα επιχειρηματικότητα και τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που θα δημιουργηθούν στην Περιφέρεια.

Επανεκπαίδευση/επανακατάρτιση του προσωπικού

H δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με την απορρόφηση του επηρεαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική μέριμνα και καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή έκβαση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Με τη σταδιακή ολοκλήρωση της κατασκευής των επενδύσεων καθώς και στη φάση της λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων, προβλέπεται να μετασχηματιστεί η ζήτηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και να αυξηθούν οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό (ερευνητές/επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων). Ταυτόχρονα, αναμένεται να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας για δεξιότητες φυτοκόμων, γεωπόνων, οινοπαραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών εστίασης και τουρισμού καθώς και υπαλλήλων για λοιπές διοικητικές εργασίες.

Στο σημείο αυτό, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την πολυετή ακαδημαϊκή εμπειρία του, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και σε συνεργασία με άλλους φορείς αποτελεί πυλώνα για την επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού (Re-skilling) και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του (Up-skilling). Το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΔΜ διαθέτει τη δυνατότητα ταχείας δημιουργίας εξειδικευμένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους, να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε νέα καθήκοντα.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025, το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΔΜ προσφάτως πιστοποιήθηκε με ISO 21001:2018 που αφορά στον Σχεδιασμό, Οργάνωση, Ανάπτυξη και Εκτέλεση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Δια Βίου Μάθησης.


Πανεπιστήμιο Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος

Στρατηγικός στόχος του ΠΔΜ είναι η μετεξέλιξή του σε ένα Πράσινο Πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος, όπου το σύνολο της ενεργείας που καταναλώνεται και στις πέντε πόλεις που εδρεύει να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου αυτού, το ΠΔΜ υλοποιεί τα έργα:

 • «Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης στο κεντρικό κτήριο εκπαίδευσης στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης», χρηματοδότηση από το ΠΕΠΔΥΜ 2014-2020 η οποία ανέρχεται στο 1,5 εκ. Ευρώ.
 • «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του ΠΔΜ, στην περιοχή Κοίλα Κοζάνης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με προϋπολογισμό ύψους 3,5 εκ. Ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το συγκεκριμένο έργο, περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παραγωγής θερμικής ενέργειας από βιομάζα και διανομή της θερμότητας στα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης στα Κοίλα Κοζάνης με δίκτυο τηλεθέρμανσης, υλοποιείται.
 • «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΠΔΜ στα Γρεβενά», με προϋπολογισμό 913.622,96 €, πράξη η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 • «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΠΔΜ στην Καστοριά», με προϋπολογισμό 853.157,34€, πράξη η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ).
 • Βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών του ΠΔΜ στη Φλώρινα», με προϋπολογισμό 7.540.322,58€, πράξη η οποία συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ.

Επιπλέον, αναμένεται η έγκριση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) των έργων:

 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Φοιτητικών Εστιών Κοίλων Κοζάνης με προϋπολογισμό 7.150.000€
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Αθλητικών Χώρων ΠΔΜ με προϋπολογισμό 900.000€
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Γεωπονικής Σχολής ΠΔΜ με προϋπολογισμό 2.900.000€

καθώς και η έγκριση από το Πράσινο Ταμείο του έργου με τίτλο «Υλοποίηση Μελετών ενεργειακής αναβάθμισης κτηριακού αποθέματος του ΠΔΜ» με προϋπολογισμό 500.000€.

Ταυτόχρονα, το ΠΔΜ πραγματοποιεί δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • την προμήθεια ενός αμιγώς ηλεκτροκίνητου οχήματος για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης,
 • την Εγκατάσταση 5 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις του ΠΔΜ.

e-campus

Το ΠΔΜ μέσα από την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του, μετατρέπεται στο πρώτο Πανελλαδικά Ψηφιακό Πανεπιστήμιο, το οποίο παρέχει πλήρη ψηφιακή πρόσβαση στους χρήστες του, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Το eCampus, μέσω των δύο καινοτόμων εφαρμογών, mobileApp και DashBoard, που λειτουργούν ήδη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενοποιεί όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες ενός πανεπιστημίου σε ένα και μοναδικό σημείο πρόσβασης.

Παράλληλα το ΠΔΜ πρωτοπορεί και καθίσταται το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, που εισάγει την τεχνολογία Blockchain, για την πιστοποίηση των ψηφιακών εγγράφων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και εναρμονίζεται με τον εθνικό στρατηγικό στόχο της ψηφιακής μετάβασης.


Πράσινου Κέντρου Δεδομένων και Υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη δημιουργία του εμβληματικού έργου του Πράσινου Κέντρου Δεδομένων και Υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας (Green Data-Center), ύψους 20 εκ. ευρώ. το οποίο θα τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό πάρκο που θα εγκατασταθεί στη νέα Πανεπιστημιούπολη, ισχύος άνω των 3MWΤο έργο, το οποίο σχεδιάζεται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ) ως μέρος του δικτύου κέντρων δεδομένων R&E cloud για την ψηφιακή διακυβέρνηση, στοχεύει στην κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Ζώνης Καινοτομίας, φορέων του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα στηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και αποτελεί τη βάση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, θα στηρίξει την απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού της περιοχής σε τεχνολογίες ΤΠΕ με τη βοήθεια της επανειδίκευσης και αξιοποίησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.


Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών και Συνεδριακού Κέντρου μέσω ΣΔΙΤ

Μία από τις προτεραιότητες στρατηγικής σημασίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, αποτελεί το πρόγραμμα ανέγερσης φοιτητικών εστιών στις πανεπιστημιουπόλεις Κοζάνης, Καστοριάς, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας συνολικής δυναμικής 750 κλινών καθώς επίσης και η κατασκευή ενός πολυδύναμου συνεδριακού κέντρου στη νέα πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης. Οι υψηλού επιπέδου κτηριακές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν με τη σύμπραξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού προϋπολογισμού 67,5 εκατ. Ευρώ αναμένεται να συμβάλουν:

 • Στην ανάπτυξη μιας πανεπιστημιακής κοινότητας
 • Στην κάλυψη του αυξανόμενου αριθμού των εισακτέων φοιτητών
 • Στην κάλυψη των αναγκών διαμονής και σίτισης των δικαιούχων φοιτητών, σύμφωνα με το πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου
 • Στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των φοιτητών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με οικονομικές δυσκολίες
 • Στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από την μείωση των μισθωμένων χώρων και των επιδομάτων στέγασης.

Παράλληλα, η ανέγερση του νέου πολυδύναμου συνεδριακού κέντρου εντάσσεται στη υλοποίηση της στρατηγικής των Πρυτανικών Αρχών, για την επίτευξη της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, μέσα από την παροχή υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης και ενισχύει τον συνεδριακό τουρισμό της περιοχής.


Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας

Το ΠΔΜ, οι 13 φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορώντας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προέβησαν στη συγκρότηση της «Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας» για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και επενδύσεων, με κύριο σκοπό την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, την προώθηση της ενεργειακής ανάπτυξης και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας των οικονομικά ευάλωτων ομάδων. Στόχος του εν λόγω εγχειρήματος, πέρα από την σύμπραξη όλων των τοπικών φορέων και του Πανεπιστημίου, είναι μεταξύ άλλων και η δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών απαιτήσεων του Πανεπιστημίου και των ΟΤΑ με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμβάλλοντας στη μετεξέλιξη της περιοχής σε μία νέα «Πράσινη Περιφέρεια».