Πατήστε "Enter" για υποβολή

Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Δείτε εδώ το αρχικό Master Plan) αποτελεί τον αναπτυξιακό οδικό χάρτη για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης. Στόχος του είναι η δημιουργία ευκαιριών και κινήτρων για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας μετά την απολιγνιτοποίηση η οποία θα στηρίζεται σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης:

  1. Καθαρή ενέργεια
  2. Βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο
  3. Έξυπνη αγροτική παραγωγή
  4. Βιώσιμος τουρισμός
  5. Τεχνολογία και εκπαίδευση

 

Οι πυλώνες αυτοί οικοδομούνται στην παράλληλη ανάπτυξη φυσικών και ψηφιακών υποδομών, στην επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, στην καθοδήγηση της επιχειρηματικότητας, στην πρόβλεψη κινήτρων καθώς και στη θεσμοθέτηση εναλλακτικών χρήσεων γης.

Με την αξιοποίηση του Σχεδίου, η Δυτική Μακεδονία, με κύρια πλεονεκτήματα την εκπαίδευση και τον φυσικό πλούτο, έχει την ευκαιρία να μετατραπεί σε καινοτόμο κέντρο έρευνας και παραγωγής καθαρής ενέργειας με διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Η εκπόνηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έχει ανατεθεί στη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στην οποία προεδρεύει ο πρώην Υπουργός κ. Κωστής Μουσουρούλης.